quickscan
[wp-mibew]
quickscan
[wp-mibew]

Veilig, Duurzaam & Gezond

Creatief, Wettelijk & Economisch verantwoord

Van Hooft en Partners is hét deskundige onafhankelijk advies- en ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in veiligheid, Duurzaam Bouwen en het leef- en werkklimaat in en om gebouwen. Wij bieden een breed en integraal scala van kennis en ervaring voor het bedrijfsleven en overheden op het gebied van bouwregelgeving voor brandveiligheid, klimaatbeheersing, veiligheid, energie en milieu en interim management, training en coaching.

Ingenieus veilig!

‘Een boom is zo sterk als zijn wortels diep zijn’. Voor onze adviezen van onze disciplines geldt hetzelfde. Bij Van Hooft en Partners werken wij vanuit drie grondbeginselen: wat wij adviseren is creatief en moet wetmatig en economisch verantwoord zijn!

Men mag óók door het inschakelen van een van onze adviseurs verwachten dat onvolkomenheden direct worden gesignaleerd en opgelost. Logisch. Daarom zullen oplossingen vroegtijdig worden aangedragen.
Ook kan inzichtelijk worden gemaakt welke (on)mogelijkheden er in een ontwerp of gebouw aanwezig zijn.
Met het aandragen van een raadgevend advies in plaats van toetsend, streven wij naar een optimale ondersteuning met een zo groot mogelijk economisch voordeel en voorkomt u zo weigeringsgronden of bestuurlijke dwangmaatregelen van het bevoegd gezag respectievelijk bij het indienen van een ‘Omgevingsvergunning’ of het in gebruik kunnen houden van uw gebouw.
Wij kunnen u daarvoor helpen aan oplossingen uit een breed, kundig en ervaren en onafhankelijk adviespakket over vraagstukken en voor oplossingen in onze gespecialiseerde vakgebieden. Onderwerpen die bij verbouw en nieuwbouw nodig zijn voor de aanvraag ‘Omgevingsvergunning brandveilig gebruik’.