quickscan
[wp-mibew]
quickscan
[wp-mibew]

Veilig, Duurzaam & Gezond

Creatief, Wettelijk & Economisch verantwoord

Van Hooft en Partners is hét deskundige onafhankelijk advies- en ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in veiligheid, Duurzaam Bouwen en het leef- en werkklimaat in en om gebouwen. Wij bieden een breed en integraal scala van kennis en ervaring voor overheden en het bedrijfsleven op het gebied van bouwregelgeving voor energie, milieu, veiligheid en brandveiligheid, interim management, training en coaching.

‘Een boom is zo sterk als zijn wortels diep zijn’. Voor onze adviezen van onze disciplines geldt hetzelfde. Bij Van Hooft en Partners werken wij vanuit drie grondbeginselen: wat wij adviseren is creatief en moet wetmatig en economisch verantwoord zijn!